Szerzői jog

A tréningen való részvételével a felhasználó (résztvevő, olvasó, tanuló stb.) tudomásul veszi, hogy a tréning tulajdonosának (Értsünk szót Kft. tulajdonos: Kiszely-Tóth Katalin és Kiszely Péter és az alkotók: dr. Skita Erika és Turáni Szabolcs) szellemi termékét képező tartalmakat kizárólag saját személyes tudása gyarapítására, tanulásra használhatja fel.

Az tréningeket kizárólag az a Felhasználó jogosult használni, aki a részvételi díjat kifizette. A megvásárolt tréninghez kapott felhasználónevet és jelszót másnak átadni tilos.

A tréning tulajdonosa nem járul hozzá az általa a tréning anyagában közzétett információk, tudásanyagok üzleti, vagy bármely, a személyes használatot meghaladó felhasználáshoz. Ide értve a továbbítást, a tartalom változatlan vagy hasonló formában és módon való átvételét is.

A tréningek tartalma – ide értve annak valamennyi elemét, videókat, kérdőíveket, válaszokat, letölthető dokumentumokat – kizárólag azok számára használható, akik regisztráltak és befizették a tréning díját, és a belépéshez rendelkeznek felhasználónévvel és jelszóval.

A fentiek értelmében a tréning tartalma semmilyen formában nem használható fel a jogtulajdonos Értsünk szót Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül, ide értve a nyomtatott vagy online média felületeket, prezentációkat, tréningeket és tanfolyamokat, tanácsadásokat, megosztásokat. Előzetes engedély nélkül a tréning tartalmából idézni sem lehet.

Jogtalan felhasználásnak minősül a tréning anyagának más számára hozzáférhetővé tétele is.

A jogtalan felhasználás minden esetben az Értsünk szót Kft ügyvédjének felszólító levelét és a jogtalan felhasználás díjának költségeit tartalmazó számla kiküldését vonja maga után.

Amennyiben a felhasználó jogtalanul teszi harmadik fél számára elérhetővé a tréning tartalmát, számára a 250.000,- Ft-os felhasználói díj kerül kiszámlázásra, a tréninghez való hozzáférését pedig azonnal töröljük. Ilyen esetben a befizetett tréning díja vissza nem téríthető.

Köszönjük, hogy a szerzői jogainkat tiszteletben tartva veszel részt a tréningen, és ezzel is elismered a munkánkat!